Veteranforeningen for Hordaland
Brig N veteranene - Hordaland på tur til Setermoen juni 2008 ifm. landsmøtet. Her samlet foran kaserne "Senja", der flere av deltakerne var innkvartert under tjenestetiden fra 1955 og utover-

Litt historikk    

Av årsmeldingen for 2004/2005 går det frem at lokalforeningen for Hordaland ble stiftet 16.03.2004 på Nordnes Bydelshus. 10 års dagen ble markert på årsmøtet i lokalforeningen 2014.

Etter en noe omflakkende tilsværelse i begynnelsen er det Kronstad hovedgård ( stiftelsen Krigsveteranenes Minne ) og Festningsmuseets på Bergenhus som har vært våre baser for møter og annen virksomhet. Stor takk til disse institusjonene for all gjestfrihet og service!  

Bildet over er fra førjulstreffet på Kronstad Hovedgård i 2015 der generalsekretær Bjørna Nicolaisen deler ut diplomer til 3 nye æresbrigadeveteraner. Håkon Tvedt i midten passer på at alt går riktig for seg.   

2017 - Også et aktivt år.  

1. Innledning

Årsmøtet ble avholdt på Festningsmuseet på Koengen på Bergenshus Festning  torsdag 2. mars. Før møtet foredrag av forfatteren Finn Bjørn Tønder, journalist i BT m.m., , som tok utgangspunkt i den nye boken sin om «sistesoldater» .


Fremmøte: På foredraget tilsammen 30 tilhørere. På årsmøtet møtte de 25 medlemmer fra foreningen.


2. Årsmøteinnkalling

Godkjent uten merknader.

3. Årsmelding 2016.

Godkjent uten merknader.


4. Økonomi 2017.  

Inntektssiden viser en liten nedgang i forhold til året før, men når driftsresultatet ble svakere sammenlignet med året før (fra overskudd på vel kr 3.800 til underskudd vel kr  4.000) , skyldes det økning av driftsutgiftene. Bl.a. drift økning med ca. 34% og støtten til

førjuls- treffet på Kronstad Hovedgård som økte fra kr 1.131,00 til kr 4.480,00,00. Nødvendig  støtte til førjulstreffet ble nesten firedoblet i forhold til året før.  Underskuddet førte derfor til at egenkapitalen ble tilsvarende redusert, dvs. fra kr 19.668,88  ved inngangen av året 01.01. til kr 15.657,68 ved utgangen av året.


5. Aktivitet i 2017.

Også 2017 har vært et relativt aktivt år for lokalforeningen for Hordaland. De oppsatte  aktivitetsplanene for vår- og høstsesongen har vært stort sett vært fulgt:

• Årsmøtet Brig N på Festningsmuset 02.03.2017.

• Foredrag på Festningsmuseet 02.03.2017

• 6 fotturer med turleder.

• 1 deltaker på landsmøtet Brig N på Setermoen.

• 9 deltakere på 8. markeringen på Solheim.

• 8 deltakere i 17. mai prosesjonen + eget kjøretøy.

• 1 deltaker på dugnaden Kronstad Hovedgård.

• div. deltakere på NVIO sine veterantreff med gratis pizza på Sverresborg.

• 2 søknader til Bergen kommune om økonomisk støtte.

• Førjulstreffet på Kronstad Hovedgård 36 deltakere.

• 2 styremøter på Festningsmuseet.

• Kasserer Angeltvedt har sørget for at lokalforeningen nå er tildelt eget organisasjonsnummer  i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund - 920 286 232. Godt jobbet Kåre Jan!

• Vedlikehold av hjemmesiden til lokalforeningen.

6. Fotoutstilling Brig N bilder - «å sette fotefar»

Av formålsparagrafen fremgår det bl.a. at organisasjonen skal arbeide for holde i hevd  Brigaden i Nord-Norges historie og ta vare på minnene på forskjellig vis. Styret i  lokalforeningen merket seg derfor med interesse Brigade Nord sin historiske fotoutstilling i Istindportalen på Bardufoss for et par år siden. På forespørsel har Hordaland fått oversendt elektronisk fra Bjørnar Nicolaisen bildene og med tillatelse til å kopiere opp til en lignende fotoutstilling supplert med våre egne bilder dersom vi ønsker det. Sjef for Festningsmuseet på Koengen, Harald Gåsø har bekreftet at han vil forsøke å finne en egnet plass plass til en slik utstilling under visse forutsetninger Styreleder Svein J. Sandal har arbeidet litt med denne saken for å se på hva som kan gjøres. Per idag er det samlet inn ca.150 bilder som kan være aktuelle i en slik sammenheng. Takk til alle som har bidratt!  

7. Valg

Styret selv har fungert som valgkomite, og samtlige forespurte har takket ja til å gå inn i det  nye styret og andre verv.


Leder: Svein J. Sandal valgt for 1 år

Kasserer: Kåre Jan Angeltvedt

Styremedlem: Ketil Bessesen

Styremedlem: Stein Bøye Størksen

Varamedlem: Håkon Tvedt

Varamedlem: Ole-Jørgen Garmann ny


Andre verv:

Revisor: Trygve Bolstad

Dugnadskomitè Ketil Bessesen for Kronstad Hovedgård

Turledere: Leif Hitland, Ketil Bessesen, Ole-Jørgen Garmann og S.J. Sandal.

Førjulstreff: Styret sammen med Arne Birkeland, toastmaster og Håkon Tvedt som organisator.

Delegat til Landsmøte: Stein Bøye Størksen for 2017.


8. Rekruttering.

Som de fleste andre såkalte frivillige organisasjoner sliter også Brig N - Hordaland med  rekrutteringen, spesielt til ledervervet. Når styret i foreningen vår likevel har fungert  noenlunde greitt har det nok sammenheng med at vi har motiverte turledere, en dyktig  kasserer og en flink revisor. I tillegg en utmerket leder og toastmaster av blåtur og  førjulstreff. For å få ting til å fungere forsøker vi etter beste evne å ha en arbeidsdeling som

gjør at tillitsvalgte jobber med ting de synes er kjekt. Men vi nok arbeide litt mer med å øke  rekrutteringen. Her kan flere enn Håkon gjøre en liten innsats! 


Bergen, 11. februar 2018.

Svein J. Sandal - leder og sekretær

NB!  Aktivitetsprogram, vedtekter og andre opplysninger blir sendt til alle som måtte være interessert per post eller e-mail. Ta kontakt!        På bildet er Brig N veteranene våren 2017 på vei opp til den restaurerte husmannsplassen "Stallane" i Åsane. Den spreke turlederen Leif Hitland hadde (som vanlig) valgt en bratt adkomst, men det var det en fin tur i den flotte og solrike vårdagen. Takk til Leif!

Høstprogrammet  2018
 

Vårprogrammet for 2018  ble gjennomført i fin stil og ble godt mottatt av medlemmene. Høstprogrammet for 2018 er sendt ut til medlemmene både med post og e-mail med link til hjemmesiden der programmet er lagt inn. 

Vi ønsker Brigadeveteranene i Hordaland vel møtt til våre tilbud for høstsesongen i 2018.

Med vennlig hilsen
Brig N veteranene Hordaland  -     🤩

reiduas1@icloud.com 
 Litt om organisasjonen til Brig N veteranene

Brigaden i Nord-Norge – Veteranforbundet.

På bildet tidligere leder og grunnlegger av Brig N -veteranforbundet, Johannes Irgens, Bardu, i det han takker for samværet ifm. veterantreffet på Setermoen juni 2008. Et flott arrangement og en opplevelse for alle oss tilreisende.

Asgeir Nikolaisen het den nye presidenten som overtok fra 1. august 2012. Den siste presidenten, Tore Kulsli, har gjort en sterk innsats for veteranforbundet de siste årene, men han falt dessverre vekk nå i 2017 og nestleder har overtatt midlertidig frem neste landsmøte-

Bjørnar Nicolaisen er ansatt som generalsekretær og tar hånd om de løpende oppgavene i organisasjonen, 
bjnicolaisen@mil.no


Forbundet har innstiftet Brigaden i Nord-Norge – Veteran-forbundets hederstegn. Ikke uventet ble det et første hederstegnet delt ut til avgått president Johannes Irgens i forbindelse med Brigade-sjefens julekonsert 2013 på Bardufoss. Godt jobbet Johannes! 

Brig N veteranene - Hordaland er et av de 7 lokallagene i forbundet og vi  driver vår virksomhet her i fylket med eget styre. Vårt lokallag ble stiftet på møte i Nordnes bydelshus 16.03.2004, der Håkon Tvedt ble valgt til leder i det første styret. 

Lokalforeningen for Hordaland har gode relasjoner til veletablerte og kjente organisasjoner i Bergen med tilknytning til forsvaret. Derfor har styremøtene våre funnet sted ulike steder som for eks. Kommandantboligen på Bergenhus foredragene på Festningsmuseet på Koengen og julebordene  i det gamle herskapshuset Kronstad hovedgård, som FN - veteranene nå har ansvaret for. Flere FN-veteraner er også medlemmer i vår forening.

Avdelingen vår i Hordaland har for øyeblikket  ca. 70 medlemmer, men vi hilser nye velkommen. For nærmere opplysninger kontakt rekrutteringsleder i lokalforeningen, Håkon Tvedt: mobil 9505 25 08 eller per e-mail
haktvedt@online.no    

🙂   
       


inge Tore Ludvigsen 11.04.2015 17:35

Hei Veteraner.Hokon /Inge har vært på Landsmøte på Setermoen fra 08.03.2015
Det var en fantastikes tur .Så til alle Veteraner vi må bare skjerpe oss Nye medlem

Asgeir Nikolaisen 02.04.2015 14:14

Jeg ønsker alle Brigadeveteraner en god påske og lykke til med Landsmøtet på Setermoen 9.april 2015. Med veteranhilsen Asgeir Nikolaisen,Brigadevetran.

Karstein Stene 03.01.2015 15:19

Flotte sider som må være laget av idealistiske medlemmer, som også har
datakunnskaper. Tjenesten i Brigaden i Nord Norge minnes som en velsignet tid i unge år.

Øivind Baardsen 15.05.2012 13:44

En veteranhilsen fra Landsstyret. Ha en fin Grunnlovsdag!

Terje Matre 16.03.2011 00:53

Hei Hordaland, En kjempefin side og et flott initiativ. Kjekt å se bilder fra Setermoen var der selv i 6 mnd vinteren 1967.

Tor Hauge 31.08.2010 23:33

Fortsatt utrolig fin side

Johannes Irgens 14.02.2010 21:57

Hallo i Hordaland!
Dette er et fantastisk initiativ og godt jobbet. Jeg må igjen bøye meg i støvet i ren beundring over hva dere klarer å få til! Stå på!

Johannes Irgens 17.06.2015 10:09

Det er korrekt. Jeg var i 106mm rekfri kanontropp på det tidspunktet.

Mvh
Johannes Irgens

Hans Jørgen Broen 16.06.2015 16:41

Hei du!
Var du i støttekp. på Sætermoen i 1967?

Håkon Tvedt 03.02.2010 22:33

Hei Utrolig godt arbeide Svein. Dette er en fin start

Henning Myrmell 02.02.2010 23:48

Hei, dette er en stilig start. Ser frem til å motta mere.

ERIK-ANDREAS TANGEDAL 02.02.2010 19:00

Flott. Enig med Karstein, STÅ PÅ.

Karstein Stene 02.02.2010 14:37

Ja, dette er en god start, mer kommer vel til etterhvert. Stå på.

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 12:13

GMC-lastebilen ser ut til å tilhøre 2. bataljon på Skjold. Her er visst et hjulskift på gang. Det ser også ut til at dette er under en permisjonstransport?

01.11 | 16:18

Ja, det stemmer. Bildet viser pasient Ove Kobberltvedt på sykestua i Skjold Garnison, Maukstadmoen 1961. Er tatt med i boken vår "Minner fra Brig N"

31.10 | 14:26

Dette bildet ser ut til å være fotografert på Skjold, Maukstadmoen. Siste årene på 50-tallet, eller tidlig 60-tall?

11.10 | 09:22

Hei Ole-Jørgen! Ja, postadressen din har jeg fra før, så den skulle være i orden.
Men jeg tror den nye formannen - Einar D - bruker sms i stedet for e-mail