Håkon Tvedt, mangeårig leder Brig N veteranene Hordaland. Tilhørte den første kontingen i Brig N på Elvegårdsmoen 1953/54.

Deltakere fra lokalforeningen i Hordaland til samlingen på Setermoen år 2008.

Karstein Daae Stene som nyslått serjant i 1956 i battle dress av kanadisk type. Forfatter av brigadesangen. Ellers allsidig kultur- og veteranbåt entusiast.

Vår nærmeste nabo på Setermoen, fjellet Ala. Brukt som turmål, øvelsesområde og utsiktspunkt.

Utenfor den gamle spisesalen på Setermoen. Fra venstre: Kåre Jansen, lagfører, sjef Nordnes bataljon og FN veteran, Arne Tverlid, sjåfør kp. B og Alf Taule, adm.ass. kp. B.

Fra et av foredragene våre på Festningsmuseet, Bergenhus. Temaet denne gangen var: Tyske ubåter i Bergen under 2. verdenskrig. Gustav Håpoldøy, kp.B Setermoen 1955/56 i forgrunnen.

Fra festmiddagen på veterantreffet på Setermoen år 2005. Håkon Tvedt orienterer en annen delegat om detaljer i vedtektene.

Foto: Brig N arkiv. På vintermanøvrer, øvelser og utmarsjer var pulken en vanlig følgesvenn langt ut i 1960 årene.

Fra julebordet på Kronstad hovedgård 2008. Nærmest til høyre: Arve Pettersen og Ingvald Sture. Begge kp. B Setermoen 1955/56. På andre siden av bordet: Per-Inge Ludvigsen m. frue.

Kåre Jansen i hyggelig selskap på veterantreffet 2008 på Setermoen

Ansvarlig for web-siden, kfr. bildet, anmoder her Brig N veteranene om å sende inn bilder eller en historie fra tjenestetiden. Bruk e-mail eller post.

Gamlekarer som har trukket i sivil ved dimitering fra Artilleribataljonen på Setermoen i 1957. Fra ventre: Pettersen, Albert Andesen og Damengen. Herren i stetsonhatt i bakgrunnen er ikke navngitt. Bildet er utlånt fra Ludvig Myrland.

Ludvig Myrland, radiotelefonist/vognfører, batteri N, Artilleribataljonen på Setermoen 1956/1957.

Nilskasernen i Artillerileiren på Setermoen

Stramme karer fra batteri N, Artilleribataljonen, Setermoen 1957. Foran fra venstre: Jarl Henriksen, Kåre Bakken. Bakerste rekke fra venstre: Jørgen Sæla, Ludvig Myrland og Anders S. Budal. Bildet er utlånt av Ludvig Myrland.

Artillerileiren på Setermoen.

Interiørbilde fra kaserne N, Artillerileiren 1957. Fra venstre: Jarl Henriksen, Kåre Bakken og Ludvig Myrland.

Ludvig Myrland på rekruttskolen for Feltartilleriet i Fredikstad 1957.

Anders S. Budal, vognfører/radiotelefonist fra batteri N, Feltartilleri bataljonen, Setermoen 1957. Her foran kjøretøyet NTI. Bildet er utlånt av Ludvig Myrland.

kp. A IØ3 Steinkjersannan på tur til Vaterholmen N.Trøndelag sommeren 1955 for øvelse med geværgranat. Nr. 3 fra venstre er Jørgen Bjånes, Askøy, som av en eller annen grunn ble kalt "Ursus".

Diplom fra kompanimesterskapet i friidrett for kp. A på Steinkjer sommeren 1955. Vant også 100 m. Senere kompaniordonans kp. B Setermoen 1955/56.

John Gunnar Oppheim, bataljon skriver 1. bataljon, Setermoen 1955/1956. Kjøretøyet er Tempo sachs 125 cm3.

Utsnitt av kp. A, IØ3 Steinkjersannan 1955.

korporal Alf Taule, stab. kp. B, Setermoen 1955/56.

Del av offiserer og befal kp. A - IØ3 år 1955.

Befal kp. A - IØ3 Steinkjersannan år 1955.

del av kp. A IØ3 Steinkjersannan 1955.

Del av kp. A - IØ3 Steinkjersannan 1955.

del av kp. A - IØ3 Steinkjersannan 1955.

Del av kp. A - IØ3 Steinkjersannan 1955.

del av kp. A - IØ3 Steinkjersannan 1955.

Fenrik Folke Olsen, NK. 2. tropp kp. A - IØ3 Steinkjersannan 1955. Populær og fargerik.

Korporal Harry Olsen, kp. B - 1. bataljon Setermoen 1955/56. Lagfører geværtropp. Iflg. skussmål fra kp.ledelsen: " Uvanlig gode lederegenskaper". Målvakt på 1. divisjonslaget Nordnes, fotball.

Vinterøvelse med mitralsjøse 12,7 mm Browning kp. B Setermoen 1956.

Utstyret pakkes. Avreise fra Steinkjer 1953 til Elvegårdsmoen, Bjerkvik ved Narvik.

Rasmus Gåsvær, Feltarteleriet, Setermoen, på vei hjem på perm med hurtigruteskipet "Nordstjernen" 1956. Bildet utlånt av Jan Foss.

jeep Willys GP modell MB med sjåfør Håkon Tvedt, Elvegårdsmoen i år 1953, klar for oppdrag.

Brig N Hordaland markerer selvstendighets jubileumet på Veten i Åsane 7. juni 2005. Fra venstre: Håkon Tvedt, Stein Bøye Størksen og Arvid Rolland. Foto: Svein J. Sandal

Brig N veteranene Hordaland på tur til den gamle FLAK stillingen på Storrinden, Flesland, i 2008.

Kp. C Elevegårdsmoen 1953 i teltleir Indre Troms, nær grensen.

Julaften på Elvegårdsmoen 1953. Bildet er utlånt av Håkon Tvedt.

kp. C Elvegårdsmoen 1953 slår leir i Indre Troms nær grensen etter etter en lang og slitsom utmarsj.

Oberstløytnant Asgeir Nicolaisen, som etterfølgte Johannes Irgens som president i Veteranforbundet Brigade Nord.

Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Skjold garnison, Maukstadmoen 1960. Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Menig Ove Kobbeltvedt på vintermanøver 1960. Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Bildet er utlånt av Ove Kobbeltvedt.

Fra utstillingen av militære kjøretøy på Koengen, Bergenhus, november 2013. Fra venstre Olav Eidevik, eier av bilen de står foran (Dodge 1943 - 1,5 tonn), Helge Henriksen, Håkon Tvedt og Inge Tore Ludvigsen.

Fra utstillingen av militære kjøretøy på Koengen, Bergenhus, november 2013. Festningsmuseet i bakgrunnen. Fra venstre: Asgeir Nikolaisen, Håkon Tvedt, Inge Tore Ludvigsen og Kåre Angeltvedt.

Fra utstillingen av militære kjøretøy på Koengen, Bergenhus, november 2013. Håkon Tvedt på motorsykkel, Asgeir Nikolaisen til høyre.

Leder lokalforeningen i Hordaland, Håkon Tvedt, i godt selskap. Til høyre ektefellen til Bjørnar Nicolaisen og til venstre, ektefellen til Asgeir Nikolaisen. Bildet er fra utstillingen av militære kjøretøy på Bergenhus høsten 2013.

Leder lokalforeningen i Hordaland, Håkon Tvedt.

Fra turen til husmannsplassen Stallane, Jordalen i Åsane, mai 2016. Turleder Leif Hitland nr. 3 fra høyre. Foto: sjs

Bestigning an Ustinden var obligatorisk for BRIGN. Her er noen fra TRSPKP/Brig N kont. 34 1967 på toppen. Bildet er utlånt av Olav R. Martinussen.

TRSPKP i matkø etter endt dag etter øvelse i Skaidi, Finmark. Bildet er utlånt av Olav R. Martinussen fra 1965.

TRSP/Brig N - kont. 34 1967, Rustad leir 1965. Bildet er utlånt av Olav R. Martinussen

Olav Revheim, Transportkompaniet fra Rustadleiren, på vakt på Finnmarksvidden 1965. Bildet er utlånt av O.R. Martinussen.

“Autografsteinen” ved Lyngseidet. Foto er utlånt av Olaf R. Martinussen

Et kompani fra Åsegården, 3. bataljon, på utmarsj 1970 - 1971. Bildet er utlånt av Thorsheim, som er nr. 4 i rekken til høyre.

Molund, Bardu: tettstedet ved Setermoen leir.

Ole-Jørgen Garmann, Skarpskytter. Han skjøt denne rødreven fra vinduet i kasernen på Brennfjell, Skibotn, våren 1968

Her er noen bilder fra tjenestetiden i Brigade Nord og veterantreff i Nord-Norge. Klikk på bildet for å få det større og få frem teksten.

Ove Kobbeltvedt, Ludvig Myrland, Ole-Gunnar Garmann og Håkon Tvedt har vært de flitigeste bidragsyterne. Stor takk til dem.  🙂

Etter hvert vil albumet bli utvidet med flere bilder.
Da er vi avhengige av ditt bidrag, som kan sendes til følgende e-mail adresse:  reiduas1@icloud.com

Vi takker for alle bidrag og ser frem til å høre fra deg.

😎

ROLF . HAUGEN 06.01.2019 15:39

Hei, jeg har noen slidec fra gutta i lla batteriet Rustaleiren 1968/69 hviss inntresse, hilsen overkokk/korporal på kjøkkenet i Rustadleiren.

Olav Martinussen 14.10.2018 14:31

Noen som har bilder av Rustadleiren ca 1965 ?

Henry Litangen 17.02.2018 21:22

Var med og bygget befalshytten/ bataljonshytte våren/ sommer 1957 ved Altavannet i Troms. Var i innfanteriet på Setermoen 1956/57. Svar ønskes

Bernhard 08.05.2017 07:41

Hei, var stabsbatteriet Setermoen 1968. Vi hadde jo 105mm/ 155mm. Hadde btt Nils noen meget gamle beltedrevne kjøretøy med 105mm. Hvilke kunne dette være?

ivar Herre Artillerioffiser 18.09.2017 07:43

Det va et skyts som var påmontert på et Sherman stridsvognchassis med en 105mm Felthaubits Benevnelse 105mm FH M 7

mvh

Henry B Litangen 12.09.2015 18:02

Hei. Jeg var på sætermoe KPB 2 tropp fra 1956/57. jeg etterlyser noen somm var i denne troppen, med bilder og andre opplysninger.
er fra Bergens ommrådet.

tore gjølme 30.03.2011 18:30

Jeg vil gjerne ha kontakt med dere. det er gjort forsøk på en samling av en kanonbejening i min tropp 2001. 4. kanon mikebatt FA Brig N. 59 Gjølme

tore gjølme 28.03.2011 23:21

Dette var svært interesant for en tidligere brigadesoldat. Jeg tjenestegjorde i FA - Mike 1966-67. Flott at dere har fått til dette -. tore gjølme

Svein J. Sandal 29.03.2011 22:13

Hei Tore Gjølme. Takk for hilsen. Dersom du har en e-post adresse kan vi sende deg litt informasjon om foreningen vår. Med vennlig hilsen Svein J. Sandal - red.

09 Myrland 11.07.2010 23:52

Nå er det på tide at det kommer fler gamlekarer med bilder

Ludvig Myrland 19.02.2010 21:41

Det er ett flott tiltak. Skulle ønske jeg kunne delta mer. Jeg har skrevet meg på turen til Rinnleiret og håper selvfølg på flott vær. forsøker å verve kamerate

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 12:13

GMC-lastebilen ser ut til å tilhøre 2. bataljon på Skjold. Her er visst et hjulskift på gang. Det ser også ut til at dette er under en permisjonstransport?

01.11 | 16:18

Ja, det stemmer. Bildet viser pasient Ove Kobberltvedt på sykestua i Skjold Garnison, Maukstadmoen 1961. Er tatt med i boken vår "Minner fra Brig N"

31.10 | 14:26

Dette bildet ser ut til å være fotografert på Skjold, Maukstadmoen. Siste årene på 50-tallet, eller tidlig 60-tall?

11.10 | 09:22

Hei Ole-Jørgen! Ja, postadressen din har jeg fra før, så den skulle være i orden.
Men jeg tror den nye formannen - Einar D - bruker sms i stedet for e-mail