Invitasjon til 17. mai toget i Bergen 2014.

Brig N veteraner på Torgalmenningen 17. mai 2012 sammen med generalløytnant Rolland, komandant på Bergenhus Festning.

Brigadeveteranene  - Hordaland tar sikte på å følge opp suksessen fra i fjor. Grunnlovsdagen stiller vi mannsterke i årets prosesjon - 2014.

Vi marsjerer sammen med andre glade veteraner fra Tysklands brigaden, FN veteranene og Norske Reserve Offiserers Forening osv. i den militære delen av toget til feiende marsjer av byens beste band - Sjøforsvarets Musikkorps.

Kfr. Håkon Tvedt for nærmere opplysninger - tlf. 950 52 508 - haktvedt@online.no


NB! Husk beret. (Vi har fremdeles noen beretter til utdeling)

Våre veterankolleger fra Tysklandsbrigaden som vi marsjerte sammen med i 17. mai toget i 2012.

Nyeste kommentarer

17.11 | 12:13

GMC-lastebilen ser ut til å tilhøre 2. bataljon på Skjold. Her er visst et hjulskift på gang. Det ser også ut til at dette er under en permisjonstransport?

01.11 | 16:18

Ja, det stemmer. Bildet viser pasient Ove Kobberltvedt på sykestua i Skjold Garnison, Maukstadmoen 1961. Er tatt med i boken vår "Minner fra Brig N"

31.10 | 14:26

Dette bildet ser ut til å være fotografert på Skjold, Maukstadmoen. Siste årene på 50-tallet, eller tidlig 60-tall?

11.10 | 09:22

Hei Ole-Jørgen! Ja, postadressen din har jeg fra før, så den skulle være i orden.
Men jeg tror den nye formannen - Einar D - bruker sms i stedet for e-mail