Innkalling til årsmøte 2016

Årsmelding 2015

Fra årsmøte på Festningsmuseet 3. mars 2016.

 

ÅRSMELDING 2015

1. Innledning.

Årsmøtet ble avholdt på Festsningsmuseet på Koengen onsdag 4. mars 2015 kl. 11.00. Håkon Tvedt ble valgt til møteleder. Svein J. Sandal til møtereferent.

2. Innkalling.

Godkjent uten merknader.

3. Årsberetning 2014

Godkjent uten merknader.

4. Regnskap

På årsmøtet svarte kasserer Angeltvedt på spørsmål og utdypet hva som skjulte seg bak de enkelte postene. Økonomien må karakteriseres som forholdsvis god. Ved utgangen av 2014 hadde vi kr 18.897,69 i bankinnskudd. Et par offentlige tilskudd (prosjektmidler) er noe av forklaringen.

Disse tilskuddene er grunnlaget for at foreningen kan drive på nåværende nivå uten økonomien blir svekket. Når det gjelder 2015 hadde foreningen ca. kr 15.839,39 på “bok” ved utgangen av året, dvs. en nedgang på kr. 3.058,31, noe som har sammenheng med subsidiering av vårtur og førjulstreff.

5. Valg

Leder og nestleder:

Det viste seg å være vanskelig å finne kandidater til ledervervene frem til årsmøtet denne gang. Valgkomiteen foreslo derfor som alternativ at styret arbeider videre med saken og søker å finne en løsning når det konstituerer seg. Spørsmålet ble senere drøftet på landsmøtet og Inge Tore Ludvigsen sa seg tilslutt villig til å gå inn som leder for ett år. Pga. sykdom ga han melding påstyremøte i desember at han likevel ikke kunne påta seg dette vervet.

Sekretær: Svein J. Sandal.

Kasserer: Kåre Angeltvedt.

Styremedlem: Ketil Bessesen.

Varamedlem: Håkon Tvedt.

Revisor: Trygve Bolstad.

Valgkomite: Styret i lokalforeningen

Dugnadskomite: Ketil Bessesen Kronstad Hovedgård.

Turledere: Leif Hitland, Ketil Bessesen og Svein J. Sandal.

Komite for førjulstreff: Styret i lokalforeningen, som trekker inn andre medlemmer etter behov.

Vårturkomite: Arne Birkeland og Alf Tverlid.

6. Oppsummering

Også år 2015 har vært et aktivt år i lokalforeningen for Hordaland. De oppsatte aktivitetsplanene for vår og høst 2015 har dannet grunnlag for årets aktiviteter.

Det er avholdt 3 styremøter, 12 fotturer og 1 foredragskveld på Festningsmuseet med lokalhistoriker Ove Walle.

Årets høydepunkt var vel vårturen med egen veteranbuss, der også ektefeller og andre fikk være med, 29 deltakere tilsammen. Tema var “Der ingen skulle tru at nokon kunne bu”, noe som viste seg å være den historiske “Guleiksgarden”, den inste gården på Tveit i Samnanger. Daglig leder Bente Getz fortalte om bakgrunnen for prosjektet og gjorde stor lykke medosteproduktene sine. Hun delte villig ut smaksprøver til gjestene, og mange hadde nok med seg hjem noe godt fra Bente sine osteprodukter. Så var det middag og omvisning på Antons kulturhistoriske senter på Frøland. Stor takk til turlederne Arne Birkeland og Alf Tverlid for god guiding og turledelse. Kasserer Kåre Angeltvedt fikk overrakt diplom fra hovedstyret ifm. med at han var utnevnt til æresbrigadeveteran Deltakerne ga uttrykk for at dette var et veldig bra arrangement, og et minne for livet.  

Førjulstreffet i desember på Kronstad hovedgård ga som vanlig god oppslutning, 44 deltakere tiltross for at noen påmeldte måtte melde avbud. Komiteen hadde denne gangen sikret oss plass i1. etasje, noe som ga større rom og bedre ramme rundt festlighetene. Denne gangen hadde vi også gleden av å ha med oss den populære generalsekretæren i Brigadeveteranforbundet, Bjørnar Nicolaisen og ektefelle, som hadde reist den lange veien helt fra Bardu for å kaste glans over dagen. Bjørnar ga oss en orientering om “stoda” i organisasjonen og underholdt dessuten med gode historier fra militærlivet. Han hadde også med seg en hyggelig overraskelse i kofferten. På vegne av hovedstyret ble det delt ut diplomer til de tre nye æresbrigadeveteranene Ketil Bessesen, Arne Birkeland og Alf Tverlid, alle veteraner fra 1953/54, den første kontingen til Nord-Norge og Brigade Nord. I tillegg ble Svein J. Sandal tildelt Brigadeveteranforbundets hederstegn.

Stor takk tilkomiteen for et vellykket arrangement. Nytt av året var at noen av komiteen sine ektefeller også tok del i arbeidet, noe som uten tvil ga en god positiv effekt. Godt jobbet!

Det var lagt opp til et forholdsvis omfattende turprogram for fotturene i fjor og her var det mye åglede seg over. Når det likevel har vært noe varierende oppslutning kan det være flere faktorer som spilte inn som for eks. dagsform, alder og værforhold. De aller fleste av medlemmene våre er som kjent pensjonister, og dette en gruppe som har mange jern i ilden. Alt tar tid. Styret har likevel inntrykk av at deltakerne setter pris på dette tilbudet. I 2016 sesongen er det lagt opp til noe lettere turer, noe vi håper vil slå positivt ut. Området er også utvidet geografisk med nye spennende opplevelser på Askøy og med dyktige lokale turledere.

Lokalforeningen deltok også i år i 17. mai prosesjonen i Bergen, men med færre deltakere enn tidligere. Her virker det som om det er en nedadgående tendens. Vi var også representert ved 8. mai og veterandagmarkeringen i Bergen. Vi er nå ca. 100 medlemmer i lokalforeningen, noe vervesjefen, Håkon Tvedt, nok har en stor del av æren for.

7. Rekruttering til styret

Det kan virke som om de fleste såkalte frivillige organisasjoner slik som oss sliter med å finne nye styremedlemmer, spesielt ledervervet. Vår tidligere styreformannen Håkon Tvedt yter likevel verdifulle bidrag fra sin mer tilbaketrukne posisjon som varamann. Når foreningen vår har lykktes så bra har det nok sammenheng med at vi har et motivert styre, flinke turledere, en særdeles dyktig kasserer og en profesjonell revisor. Vi forsøker å ha en grei arbeidsdeling mellom medlemmene slik at de jobber med ting som de synes er kjekt og uten for mye stress. Vi legger vekt på at ambisjonsnivå må stå i forhold til prestasjonsnivå og at vi i størst mulig grad bør konsentrere kreftene om det som er skissert i aktivitetsplanene.

Når det gjelder år 2016 er aktivitetsplanen for vårsesongen for lengst sendt ut til medlemmene med vanlig post og e-mail. Den er også lagt ut på hjemmesiden: http://www.brign-veteranenehordaland. net. For høstsesongen 2016 vil det bli utarbeidet aktivitetsplan etter sommerferien.

Bergen, 03. Mars 2016.

Brigadeveteranforbundet - Hordaland                                                                                         v/ Svein J. Sandal – sekretær

 

Bergenhus festningsmuseum Museet ligger på Koengen ved Bergenhus festning og ble åpnet av Gunnar Sønsteby i 2006. Opprinnelig var museet viet motstandskampen i Bergensområdet. Tre utstillinger knyttet til motstandkampen var på plass ved åpningen. Seinere har museet fått flere andre utstillinger og har i dag både faste og tematiske utstillinger.
Før årsmøtet inviterer vi til foredrag med August Rathke, nestor blandt motstandsfolkene i Bergen. Kjent som eminent forteller, det er 3. gang har holder foredrag i foreningen vår. Foredraget er åpent for alle og det er gratis adgang.

 

Vyrde veteraner!

Styret i Brigadeveteranforbundet Hordaland innkaller til årsmøte på

Festningsmuseet, Bergenhus:

Torsdag 3. mars 2016 kl. 13.00 (NB! Foredraget med Rathke starter kl. 12.00)

Saksliste:

1. Valg av ordstyrer og referent.

2 Godkjenning av innkalling.

3. Årsberetning ( blir delt ut ut på møtet )

4. Regnskap.

5. Aktivitetsplan for våren 2016.

6. Innkomne forslag.

7. Valg:

- Styremedlemmer på valg

- Vårturkomité år 2017 ( 2 medlemmer )

- Komitè for førsjulstreff ( 5 medlemmer )

- Dugnadskomitè år 2016 ( 2 medlemmer )

- Turledere

8. Avslutning

Forslag til Årsmøtet sendes styret snarest mulig- Årsberetning for 2015 blir delt ut på møtet.

Med veteranhilsen

Brigadeveteranforbundet - Hordaland

v/ styret

Foredrag av August Rathke - "Sabotører i Vest" - kl. 12.00 (Før Årsmøtet).

SABOTØRER I VEST

Sabotasjeorganisasjonen på Vestlandet 1940-1945. Hva var SABORG?  Leter du i skolebøkene finner du nesten ingenting. I en strøm av bøker om krigen er dette mytiske navnet bare unntaksvis nevnt ved siden av det Milorg som alle har hørt om.

Likevel. Harde fakta og udiskutable kilder viser at det fantes en antifascistisk sabotasjeorganisasjon som brukte dette enkle navnet «Sabotasjeorganisasjonen», «Saborg» eller rett og slett «Sab»

Før årsmøtet inviterer vi foredrag med August Rathke. Han er en utmerket forteller og tidsvitne med inngående kjennskap til motstandskampen i Bergen under krigen, der han kjempet i første rekke med gestapo i hælene. Han var på rømmen under største delen av krigen og skiftet dekningsadresse ca. 25 ganger.

Nyeste kommentarer

17.11 | 12:13

GMC-lastebilen ser ut til å tilhøre 2. bataljon på Skjold. Her er visst et hjulskift på gang. Det ser også ut til at dette er under en permisjonstransport?

01.11 | 16:18

Ja, det stemmer. Bildet viser pasient Ove Kobberltvedt på sykestua i Skjold Garnison, Maukstadmoen 1961. Er tatt med i boken vår "Minner fra Brig N"

31.10 | 14:26

Dette bildet ser ut til å være fotografert på Skjold, Maukstadmoen. Siste årene på 50-tallet, eller tidlig 60-tall?

11.10 | 09:22

Hei Ole-Jørgen! Ja, postadressen din har jeg fra før, så den skulle være i orden.
Men jeg tror den nye formannen - Einar D - bruker sms i stedet for e-mail