Julehilsen fra brigader Odin Johannessen

Brigader Odin Johannessen - sjef for Brigade Nord

Brigadesjefens   julehilsen  til Brigadeveteranene.

I min tid som brigadesjef har jeg fått gleden av å bli kjent med en helstøpt og dyktig avdeling. Der som kanskje gleder meg mest er den profesjonaliteten og innsatsvilje brigadens personell viser, nå som tidligere år. Brigadens oppgaver er nok utvidet de senere år, spesielt det ansvarer vi har med å sette opp styrker til operasjoner i utlandet. Jeg vil allikevel fremheve at brigaden også i dag først og fremst er en styrke for å ivareta nasjonal beredskap.

Brigaden i Nord Norge ble etablert i 1953 med en grunnstamme fra Tysklandsbrigadene. I mange år under ”den kalde krig." dreide tilstedeværelsen og operasjonene seg om å være en avdeling med høy reaksjonsevne og kampkraft. Selv om den kalde krigen nå er over, så er det nasjonale behovet for troverdig landmakt fremdeles hovedbegrunnelsen for vår virksomhet.

I den viktige debatten rundt Forsvarssjefens fagmilitære råd til politikerne er der viktig at det  e r forsvarsevne og militære kapasiteter som skal være grunnlaget for debatten. Jeg vil ha fokus på at avdelingene skal være utrustet med moderne materiell og høyt kvalifisert personell. Verneplikten skal fortsatt være et fundament for rekruttering, men vi ser også at kompleksiteten og krav til en høy reaksjonsevne medfører et vi far en økt grad av ansatte grenaderer – profesjonelle soldater

 Veterandebatten har dreid seg mye om ivaretakelse av soldater som har tjenestegjort i krevende oppdrag utenlands. Som brigadesjefønsker jeg at alle brigadeveteraner også skal ha anerkjennelse og føle seg verdsatt for deltagelse i nasjonale oppdrag. Dere som har tjenestegjort i brigaden skal vite at dere har utført en viktig innsats for det norske

samfunn. Dette ble også synliggjort ved at Hans Majestet Kong Harald i høst avduket et hedersmonument dl ære for alle veteraner. Kunstverket som Fylkesmannen betegner som et nasjonalt veteranmonument, skal stå som et synlig bevis på nettopp dette. Det skal minne oss om at samfunnet faktisk setter pris på vår innsats.

Brigade Nord er en avdeling med stolte tradisjoner fra Brigaden i Nord-Norge og Tysklandsbrigadene, og dere veteraner bidrar til at erfaringer bringes videre, og at vår historie formidles til samfunnet. Jeg ønsker å videreføre kontakten med dere gjennom Veteranforbundet.

Soldater løser sine oppgaver over det ganske land og under fjerne himmelstrøk, også under julens høyrid. Dette gir rom for mange følelser. Vi er mange veteraner som kjenner på denne følelsen og tenker tilbake på den tiden vi var på vår vakt i Nord-Norge, i Libanon, på Balkan eller i Afghanistan.

 Jeg ønsker alle brigadeveteraner og Brigaden i Nord-Norges veteranforbund en  God Jul!     

                              Odin Johannessen

                                        Brigadesjef

Nyeste kommentarer

17.11 | 12:13

GMC-lastebilen ser ut til å tilhøre 2. bataljon på Skjold. Her er visst et hjulskift på gang. Det ser også ut til at dette er under en permisjonstransport?

01.11 | 16:18

Ja, det stemmer. Bildet viser pasient Ove Kobberltvedt på sykestua i Skjold Garnison, Maukstadmoen 1961. Er tatt med i boken vår "Minner fra Brig N"

31.10 | 14:26

Dette bildet ser ut til å være fotografert på Skjold, Maukstadmoen. Siste årene på 50-tallet, eller tidlig 60-tall?

11.10 | 09:22

Hei Ole-Jørgen! Ja, postadressen din har jeg fra før, så den skulle være i orden.
Men jeg tror den nye formannen - Einar D - bruker sms i stedet for e-mail