ÅRSMELDING 2018

Skibotn med Lyngsalpene. Foto postkort 1960 innsendt av brig n veteran Ove Kobbeltvedt. (Klikk på bildet for å få det større).

Årsmøtet 2018 for Brig N veteranene - Hordaland

Fra den fantastiske vårturer til Haaheim Gaard 2018.

 Årsmøtet ble avholdt på Festningsmuseet på Koengen på Bergenshus Festning tirsdag 20. mars 2018 kl. 12.00.

Først var det foredrag av NRK reporter Dag Lindebjerg. Temaet var en av hans spesialiteter «Vesterhavsøyene og norsk storhetstid". En fengslende fortelling fortalt med mye entusiasme og humør. Godt mottatt av et lydhørt publikum.

Fremmøte: På foredraget var det rekordoppslutning med nærmere 50 tilhørere. Til det etterfølgende årsmøtet møtte 28 medlemmer.

• Årsmøteinnkalling 2018: Godkjent uten merknader.• Årsmelding 2017: Godkjent uten merknader. • Aktivitetsplan vår 2018: Godkjent uten merknader • Regnskap 2017: Godkjent uten merknader.

2. Økonomi 2018.

Inntektssiden viser en dobling i forhold til året før eller 100% økning, fra ca. kr 13.000 i 2017 til vel kr 26.000. I hovedsak takket være en ny bidragsyter - grasrotandelen fra Norsk Tipping.

Også støtten fra Byrådsavdeling for helse og omsorg ble doblet, dvs. fra kr 2.000 til kr. 4.000. Stor takk til Bergen kommune for positiv holdning til foreningen vår, deres støtte har vært til stor hjelp for å opprettholde aktivitetene i foreningen.

Når driftsresultatet likevel ble negativt med underskudd på kr 2.000,00 skyldes det økning på utgiftssiden med hele 64%. De største utgiftspostene her var støtte til førjulstreffet vårt på Kronstad Hovedgård med kr. 5.123,70, en økning på 14% i forhold til året før og støtte kr 6.467,60, til vårturen i mai til Haaheim Gjestegård på Tysnes. Underskuddet i regnskapet førte til at egenkapitalen ble tilsvarende redusert, dvs. fra kr 15.657,68 ved inngangen av året til kr 13.657,00 ved utgangen av år 2018.

3. Aktivitet i 2018.

Også 2018 har vært et relativt aktivt år for lokalforeningen for Hordaland. De oppsatte aktivitetsplanene for vår- og høstsesongen har vært stort sett vært iht. vår- og høstprogrammet.

• Årsmøtet Brig N - Hordaland på Festningsmuseet 20.03.2018 + div. styremøter og komitèmøter.

• 2-to foredrag på Festningsmuseet med lysbilder v/ Dag Lindebjerg og Dag Bakka. Sistnevnte fortalte om de gamle, fine reisendebåtene som hadde base i Bergen.

• 8 fotturer med våre turledere. På turen til Askøy var det også omvisning på Herdla Museum og Herdla torpedobatteri.

• En særdeles vellykket vårtur med følge til vakre Tysnes og Haaheim Gaard, 40 deltakere.

• 1 deltaker på landsmøtet Brig N på Setermoen (Håkon Tvedt)

• Leder deltok på planleggingsmøte hos Kommandanten på Bergenhus.

• 11 deltakere på 8. markeringen på forskjellige steder rundt omkring i byen.

• 8 deltakere i 17. mai prosesjonen + eget kjøretøy.

• 2 deltakere på markering av «Remembrance Day», minnedag for falne i 1. verdenskrig.

• 2 deltakere på dugnadene Kronstad Hovedgård.

• En gruppe av våre medlemmer deltar på NVIO sine veterantreff på Sverresborg.

• Årets høydepunkt - Førjulstreffet med følge på Kronstad Hovedgård, 38 deltakere.

• Godt samarbeid med Kommandanten på Bergenhus, Leder av Festningsmuseet på Koengen, Bergenhus og Indendanten på Kronstad Hovedgård.

4. Fotoutstilling Brig N bilder - «om å sette fotefar»

Av formålsparagrafen fremgår det at organisasjonen skal arbeide for holde i hevd Brigaden i Nord-Norges historie og minnene derfra på forskjellig vis. Lokalforeningen har arbeidet en del med å realisere planene om en fotoutstilling på Festningsmuseet med veteranenes egne bilder etter noenlunde samme mønster som Brigade Nord sin historiske fotoutstilling i Istindportalen på Bardufoss for et par år siden.

På forespørsel har Hordaland fått oversendt elektronisk fra Bjørnar Nicolaisen bildene og med tillatelse til å kopiere opp til en lignende fotoutstilling supplert med våre egne bilder dersom vi ønsker det. Prosjektet har imidlertid vist seg å være atskillig mer arbeidskrevende enn antatt og måtte derfor utsette fra desember 2018 til årsmøte for 2019.

To nye medlemmer av komiteen med relevant bakgrunn, Ove Kobbeltvedt og Ludvig Myrland, har tilført god kompetanse til prosjektet.

 5. Valg

Styret selv har fungert som valgkomite, og samtlige av de gamle styremedlemmene har takket ja til å gå inn i det nye styret og andre verv. Det er likevel et ønske at flere av medlemmene burde være litt mer aktive innen styre og stell. Etter valget ble resultatet:

Leder: Svein J. Sandal valgt for 1 år Kasserer: Kåre Jan Angeltvedt. Styremed-lemmer: Ketil Bessesen, Stein Bøye Størksen. og Ludvig Myrland (ny). Varamedlemmer: Håkon Tvedt, Ole-Jørgen Garmann og Leif Hitland (ny).

Andre verv:
Revisor: Trygve Bolstad. Dugnadskomitè Ketil Bessesen og Helge Arentsen for Kronstad Hovedgård Turledere: Leif Hitland, Ketil Bessesen, Ole-Jørgen Garmann og S.J. Sandal. Førjulstreff: Styret sammen med Arne Birkeland, toastmaster og organisator. Delegat til Landsmøte: Håkon Tvedt for 2018.

6. Rekruttering.
Som de fleste andre såkalte frivillige organisasjoner sliter også Brig N - Hordaland litt med rekrutteringen, spesielt til ledervervet. Når styret i foreningen vår likevel har fungert noenlunde greitt har det nok sammenheng med at vi har motiverte turledere, en svært dyktig kasserer, som også utfører mange andre oppgaver. I tillegg en utmerket leder og toastmaster for vårtur og førjulstreff, Arne Birkeland.

Også Olaf Eidevik fortjener stor takk for at han alltid stiller med den flotte veteranbilen med fane ved store anledninger. Godt jobbet allesammen!

For å få ting til å fungere forsøker vi etter beste evne å ha en arbeidsdeling som gjør at tillitsvalgte jobber med ting de synes er kjekt. Men vi må nok arbeide litt mer for å øke rekrutteringen av nye medlemmer. Bruk den nye vervebrosjyren!

Bergen, 10. februar 2019.

Svein J. Sandal- leder, sekretær m.m.

 

 

 

Nyeste kommentarer

17.11 | 12:13

GMC-lastebilen ser ut til å tilhøre 2. bataljon på Skjold. Her er visst et hjulskift på gang. Det ser også ut til at dette er under en permisjonstransport?

01.11 | 16:18

Ja, det stemmer. Bildet viser pasient Ove Kobberltvedt på sykestua i Skjold Garnison, Maukstadmoen 1961. Er tatt med i boken vår "Minner fra Brig N"

31.10 | 14:26

Dette bildet ser ut til å være fotografert på Skjold, Maukstadmoen. Siste årene på 50-tallet, eller tidlig 60-tall?

11.10 | 09:22

Hei Ole-Jørgen! Ja, postadressen din har jeg fra før, så den skulle være i orden.
Men jeg tror den nye formannen - Einar D - bruker sms i stedet for e-mail