Landsmøte 2016 på Setermoen

Referat fra Landsmøte 2016 på Setermoen

Tore Kulsli - president Brigadeveteranforbundet

Landsstyremøte behandlet i hovedsak spørsmål om økonomi inklusive medlemskontigent.  Herunder lokalforeningenes oppfølging av vedtak på Landsmøte 27 april om tilskriving av medlemmene som ikke hadde betalt kontigent. Oppfølgingen fra lokalforeningene har variert sterkt og det er fortsatt 1/3 av medlemmene som ikke har innbetalt  sin kontigent. Det innebærer et inntektstap på ca kr 50000,-

Oppdraget om å følge opp overfor enkeltmedlemmer gjelder fortsatt og det gis nå en frist til 15 september for innbetaling. Pr 15 september  vil lokalforeningene få tilsendt medlemsliste med oversikt over de som har innbetalt sin kontigent. For ytterligere oppfølging gis en frist til 1 oktober 2016, som settes som absolutt sluttstrek for innbetaling.  De som ikke har innbetalt sin kontigent pr 1 okt 2016 blir strøket av medlemslisten.  

På hvilken måte de lokale styrer utfører oppfølging og kontroll overfor medlemmene ønsker ikke Landsstyret å gi anvisning på, men vår  klare erfaring er at det er IKKE tilstrekkelig med en henvendelse. Både E-post, vanlig brev og telefon kan være nødvendig. At skjema for årskontigent hører med er også erfaringen.

Ansttelse av gensekr. Gensekr Bjørnar Nicolaisen har arbeidet gratis en dag pr uke .siden 1 mai. Dette tilsvarer en sum på kr 23000,- President Tore Kulsli har avstått dekning av reiseutgifter utover

Landsmøteutgiftene, dette innebærer 3 reiser a kr 6000,- tilsammen kr 18000,- . Summen kr 41000,- gir ikke penger på konto, men innebærer heller ikke utgifter. Det arbeides nå med å finne en ordning for at Bjørnar Nicolaisen  kan utføre arbeide på konsulent basis  for Brigadeveteranforbundet. En avklaring av skatt og pensjonsvilkår utstår og trenger nærmer avklaring.

Behovet for midler for å dekke utgifter til konsulentarbeide er cstørre enn det vi disponerer i dag. Landsstyret ber derfor lokalforeningene vurdere å avstå fra hele eller deler av kontigent refusjonen for 2016 for å styrke Brigadevetaranforbundets kapital. Dett er selvsagt opp til den enkelte lokalforening.

                                                                                                                                                       MVH Tore Kulsli President

Delegatene til Landsmøte 2016 på Setermoen samlet før avslutningsmiddagen i Spisesalen. Fra venstre; Olav A. Winther, Hildur Sæther, Tore Henrik Meberg-Hansen, Olav Jostein Holten, Laila Myrhaug, Svein Sæther, Arne Lillegård, Stein Anton Juul, Hjalmar Indrevoll, Arne Wærum, Knut Storvik, Lars Johan Hellefossmo, Johannes Irgens, Morten Anderssen, Kåre Sørby, Bjørnar Nicolaisen, Tore Kulsli, Jens Solnes, Fred Arne Jacobsen, Dagfinn Rydningen, Tommy Sarnes, Jan Hertwig, Morten Jensen, Oddbjorn Grinden, Odd Kristian Bendiksen, Knut Skaanes, Asgeir Nikolaisen, Tore Kvernmo, Stig Magne Hagen, Øivind Baardsen, Svein Johan Sandal, Stein-Arne Aarbogh. Tekst bilde: Øivind Baardsen.

Nyeste kommentarer

17.11 | 12:13

GMC-lastebilen ser ut til å tilhøre 2. bataljon på Skjold. Her er visst et hjulskift på gang. Det ser også ut til at dette er under en permisjonstransport?

01.11 | 16:18

Ja, det stemmer. Bildet viser pasient Ove Kobberltvedt på sykestua i Skjold Garnison, Maukstadmoen 1961. Er tatt med i boken vår "Minner fra Brig N"

31.10 | 14:26

Dette bildet ser ut til å være fotografert på Skjold, Maukstadmoen. Siste årene på 50-tallet, eller tidlig 60-tall?

11.10 | 09:22

Hei Ole-Jørgen! Ja, postadressen din har jeg fra før, så den skulle være i orden.
Men jeg tror den nye formannen - Einar D - bruker sms i stedet for e-mail