Årsmøtet 2017 på Bergenhus Festning

Fra Årsmøtet 2017 på Festningsmuseet. Klikk på bildet for å gjøre det større.

Referat fra Årsmøtet 2. mars 2017

Fra turen i Birkelandsskogen, Ytrebygda i Fana høsten 2016, på vei til Røde Kors hytten på Grimseid.

Årsmøtet ble avholdt 2. mars 2017 kl. 13.00 på Festningsmuseet, Koengen på Bergenhus. 

Før møtet var det foredrag om «sistesoldater» av Finn Bjørn Tønder, journalist i BT, som tok utgangspunkt i den nye boken sin med samme navn. Etter foredraget kaffe og wienerbrød i kafeen i 1. etasje.

Fremmøtte: På foredraget var det tilsammen 30 tilhørerer. På årsmøtet var det 25 medlemmer fra foreningen som møtte.

På årsmøtet ble sakslisten gjennomgått punkt for punkt:

1. Valg av ordstyrer og referent.

- Svein J. Sandal ble valgt til ordstyrer og referent.

2. Godkjenning av innkalling.

- Ingen merknader, innkalling ble godkjent.

3. Årsberetning for 2016.

Årsberetningen ble delt ut på møtet og deretter opplest og gjennomgått avsnitt for

avsnitt. Det ble ikke registrert noen merknader.

Årsberetningen for 2016 ble deretter godkjent.

4. Regnskap 2016.

Kasserer Angeltvedt tok en kort gjennomgang av regnskapsåret 2016 og orienterte om hva som skjulte seg bak enkelte av postene. En nedgang i kontingent refusjonen fra Forbundet har sammenheng med at lokalforeningen vedtok å avstå 30% for å styrke forbundet sin økonomi.

På den annen side fikk vi igjen full uttelling fra kommunen med kr 6.000 i tilskudd fra kultur og byrådsavdelingen. Sammen med rimeligere utgifter til vårtur og førjulstreff førte dette til at vi kom ut med overskudd på kr 3.829,50. Bankinnskuddet økte tilsvarende og var per 31.12.2016 på kr 19.668,88.

Erik Tangedal foreslo at lokalforeningen går inn for å dra nytte av den såkalte «grasrotordningen» for å styrke økonomien. Kasserer Angeltvedt syntes dette var en god ide, men dette krever registrering og tildeling av organisasjonsnummer i Brønnøysund gjennom en omstendelig og byråkratisk elektronisk søknadsprosedyre. Angeltvedt lovte å se på dette når han kom tilbake fra ferien i april.

5. Aktivitetsplan for våren 2017.

Aktivitetsplanen ble sendt ut til medlemmene ifm. innkallingen til årsmøtet med vanlig post og per e-post. Et par eksemplarer ble også delt ut på møtet.

- Ketil Bessesen påpekte at info. om deltagelse i 17. mai prosesjonen i Bergen ikke var tatt med.  Det ble vedtatt at dette informeres om i eget brev til medlemmene og på hjemmesiden vår, eventuelt sammen med info. om deltagelse i markering av Frigjøringsdagen 8. mai basert på informasjonen vi mottar gjennom den såkalte "Kommandantordren" om disse merkedagene.

- Håkon Tvedt ble også bedt om å følge opp Olav Eidesviks anmodning om å få tillatelser til å stille i prosesjonen med det militære veteran kjøretøyet sitt. Eidevik er p.t. i New Zealand, men kommer tilbake i begynnelsen av mai.

- Det har vært arrangert en Brigade Nord historisk fotoutstilling i Istindportalen på Bardufoss, som vi i Hordaland på forespørsel nå har fått oversendt elektronisk fra Bjørnar Nicolaisen og med tillatelse til å kopiere opp til en lignende fotoutstilling supplert med våre egne bilder dersom vi ønsker det.

Sjef for Festningsmuseet på Koengen, Harald Gåsø harbekreftet at han vil finne plass til en slik utstilling under forutsetning av at den tilfredsstiller visse kvalitetsmessige krav. Som et forsøk ble et par av fotoene fra utstillingen fra Nord-Norge kopiert opp hos Allkopi i A3 format med godt resultat, men et par lokale bilder fra vårt eget arkiv viste seg å ha for lav oppløsning selv i mindre format, dvs. de ble noe uskarpe og mørke etter kopieringen. Den nye lederen S.J. Sandal vil arbeide videre med denne saken for å se på hva som kan gjøres i sakens anledning.

Generalsekretær Bjørnar Nicolaisen vil selv komme ned til åpningen av utstillingen dersom planene blir realisert.

Ingen flere merknader og aktivitetsplanen ble deretter vedtatt.

6. Innkomne forslag

- Det forelå ingen innkomne forslag til behandling på årsmøtet.

7. Valg

Styret selv har fungert som valgkomite, og samtlige styremedlemmer takket ja til å gå inn i det nye styret, som etter dette har slik sammensetning:

Leder: Svein J. Sandal - valgt for 1 år

Kasserer: Kåre Jan Angeltvedt

Styremedlem: Ketil Bessesen

Styremedlem: Stein Bøye Størksen

Varamedlem: Håkon Tvedt

Varamedlem: Ole-Jørgen Garmann ny

Valgkomite: Styret

Andre verv:

Revisor: Trygve Bolstad

Dugnadskomitè Ketil Bessesen for Kronstad Hovedgård

Turledere: Leif Hitland, Ketil Bessesen, Ole-Jørgen Garmann og S.J. Sandal.

Førjulstreff: Styret i lokalforeningen med Arne Birkeland som toastmaster

Leder vårturkomitè: Arne Birkeland, som trekker inn andre medlemmer etter behov

Delegat til Landsmøte: Stein Bøye Størksen for 2017.

Til slutt ble Arne Birkeland overrakt en erkjentlighetsgave fra lokalforeningen (til styrking av immunforsvaret)  for sitt svært gode arbeid som leder av vårturkomitèen og ledelse av førjulstreffet på Kronstad Hovedgård, arrangement som må betegnes som årets høydepunkter.  

🙂

Bergen, 7. mars 2017.

Svein J. Sandal - referent

Ketil Bessesen 28.03.2017 20:53

Fint og ryddig referat fra årsmøtet!

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 12:13

GMC-lastebilen ser ut til å tilhøre 2. bataljon på Skjold. Her er visst et hjulskift på gang. Det ser også ut til at dette er under en permisjonstransport?

01.11 | 16:18

Ja, det stemmer. Bildet viser pasient Ove Kobberltvedt på sykestua i Skjold Garnison, Maukstadmoen 1961. Er tatt med i boken vår "Minner fra Brig N"

31.10 | 14:26

Dette bildet ser ut til å være fotografert på Skjold, Maukstadmoen. Siste årene på 50-tallet, eller tidlig 60-tall?

11.10 | 09:22

Hei Ole-Jørgen! Ja, postadressen din har jeg fra før, så den skulle være i orden.
Men jeg tror den nye formannen - Einar D - bruker sms i stedet for e-mail