Aktivitetsprogram høsten 2016

Vel møtt til høstens program!

Illustrasjon fra foredraget til Per Helge Martinsen 25. oktober 2016. Bildetekst: "Sommeren 1943 arbeidet norsk etterretningstjeneste på høygir med å utspionere den tyske ubåthavnen på Laksevåg. Fotografiet er et spionfoto av BMVs verkstedområde på Laksevåg tatt denne sommeren. Anleggene ble også jevnlig fotografert fra luften av britene. Agentene som var involvert i den livsfarlige virksomheten, måtte arbeide i smug og under stor personlig risiko." NB! Klikk på bildet for å få det større.

 

Tidspunkt

          Arrangement

    Fremmøte 

Lørd. 27. og Sønd. 28. aug

Festningsdagene på Bergenhus. Historisk kunnskapstest med diplom  Arr. Brigadeveteranforbundet

Koengen - parkeringsplass ved Festningsmuseet kl. 12.00 - 16.00

Torsd. 1. sept

Uformelt Veterantreff i regi av Forsvarets Veteranavdeling (FST/V).  Gratis Pizza. Drikke må betales. Arr NVIO Bergen. Parkering inne på områ-det ved Fritidsmessen.

Fritidsmessen på Sverresborg kl. 18 - 21. Kjør inn porten til Sverresborg kasernen (stort gult bygg) i Nye Sandviksvei.

Tirs. 20. sept

Tur gjennom Birkelandsskogen til Grimseid. Underveis stopp ved unikt krigsminne. Pause i Røde Korshytten “Kvila” på Grimseid. Nystekte sveler. Lett tur på tørr og gruset vei. 

Kl. 11.00 parkeringsplassen ved Ytrebygda kirke. Ta til  venstre i rundkjøringen (løp 3) i Blomsterdalen. Ca. 200 inn på Skagevegen. 

Tirs.  4. okt.

Den Trondhjemske Postvei i Åsane til Sætregården - nydelig utsikt mot Nordhordland. Værforhold  og dagsform avgjør videre vandring. Lett tur.

Kl.11.00 på parkeringsplassen i Melingen. Fra rundkjøring ved IKEA følges Dalavegen ca. 1,6 km inn til parkering.

Torsdag 6. oktober

Uformelt Veterantreff i regi av Forsvarets Veteranavdeling (FST/V). Gratis Pizza. Drikke må betales. Arr. NVIO Bergen. Parkering inne på området ved Fritidsmessen.

Fritidsmessen på Sverresborg kl. 18.00. Kjør inn porten til Sverresborg kasernen (stort gult bygg) i Nye Sandviksvei.

Lørd. 8. oktober

Dugnad på Kronstad Hovedgård. Enkel servering i matpausen 

Kronstad Hovedgård. Varighet kl. 10.00 til 14.00

Tirs. 18. oktober

Tur til Eidsvågfjellet. Vi følger delvis den Trondhjemske postveg opp  til Langevatnet. Tar av fra veien og inn på helt ny turvei over Eidsvågfjellet. Forbi Jomfrudammen og historiske spor i Munkebotten.

Kl. 11.00 Eidsvåg grav-plass, Eidsvågbakken 27. Åsane. Ta første avkjør-sel til høyre på E39 etter Eids-vågtunnelen og inn på Jordalsvegen. Til høyre inn på Eidsvåg-bakken etter 300 m.

25. oktober

Foredrag med lysbilder: Hemmeiig krig og spionasje i Bergens- området. Statsviter og forfatter Per Helge Martinsen vil med utgangspunkt i sin nye bok og rikt bildemateriale, fortelle om ukjente sider ved krigshistorien på Vestlandet.

Kl. 13.00 - Festningsmuseet, Koengen, 3. etasje. Kaffe og sosialt samvær i kafeen i 1. etaje etter foredraget. Gratis adgang.

Torsdag 3. nov.

Uformelt Veterantreff i regi av Forsvarets Veteranavdeling (FST/V). Gratis Pizza. Drikke må betales. Arr. NVIO Bergen. Parkering inne på området v/ Fritidsmessen.

Fritidsmessen på Sverresborg kl. 18.00. Kjør inn porten til Sverresborg kasernen (stort gult bygg) i Nye Sandviksvei. 

Lørdag 5. november

Dugnad på Kronstad Hovedgård. Enkel servering i matpausen 

Kronstad Hovedgård. Varighet kl. 10 til 14

Torsdag 1. desember

Førjulstreff på Kronstad Hovedgård  i tradisjonelle former. NB! Reserver datoen.

Mer info. blir sendt ut senere i eget skriv.

Ref. turen til Sætregården i Åsane 4. oktober 2016. Litt historikk: Bruk 2 på Sætre, Liane, på 1950-talet. Våningshuset vart påbygd i 1890-åra. Framfor huset står eit vakkert lønnetre planta av Steffina Sætre då ho var i konfirmasjonsalderen i 1915. Huset med steingavl var fjøset på garden og hadde høyloft oppe og sauefjøs nede. Foto: Trolig fra 1950-talet Eier: Agnar Sætre. Kopi lånt av Åsane historielag/Helge Sunde.

Nyeste kommentarer

17.11 | 12:13

GMC-lastebilen ser ut til å tilhøre 2. bataljon på Skjold. Her er visst et hjulskift på gang. Det ser også ut til at dette er under en permisjonstransport?

01.11 | 16:18

Ja, det stemmer. Bildet viser pasient Ove Kobberltvedt på sykestua i Skjold Garnison, Maukstadmoen 1961. Er tatt med i boken vår "Minner fra Brig N"

31.10 | 14:26

Dette bildet ser ut til å være fotografert på Skjold, Maukstadmoen. Siste årene på 50-tallet, eller tidlig 60-tall?

11.10 | 09:22

Hei Ole-Jørgen! Ja, postadressen din har jeg fra før, så den skulle være i orden.
Men jeg tror den nye formannen - Einar D - bruker sms i stedet for e-mail