ÅRSMELDING 2016 - Hordaland

Tur til husmannsplassen "Stallane" ved Jordalsvatnet, Åsane våren 2016. Turleder Leif Hitland (fenrik) nr. 3 fra høyre. foto: sjs

ÅRSMELDING 2016

Brigadeveteranforbundet - Hordaland

1. Innledning.

 Årsmøtet for 2016 ble avholdt på Festsningsmuseet på Koengen onsdag 3. mars 2016. I forkant av årsmøtet dvs. kl. 12.00, var det foredrag av krigsveteranen August Rathke: «Sabotører i Vest», som tok utgangspunkt i boken til historiker Lars Borgersrud med samme navn.

Selve årsmøtet startet ca. 13.30 og Håkon Tvedt ble valgt til møteleder og Svein J. Sandal til møtereferent.

Årsberetning og regnskap for 2015 ble godkjent uten merknader. Kasserer Angeltvedt svarte på spørsmål og utdypet hva som skjulte seg bak de enkelte postene i regnskapet.

2. Valg:

Valgkomiteen fant ikke kandidater til ledervervene frem til årsmøtet. Det ble derfor enighet om at styret arbeider videre med saken og søker å finne en løsning når det konstituerer seg. Etter dette ble styret som følger:

 • Sekretær m.m.: Svein J. Sandal
 • Kasserer: Kåre Angeltvedt.
 • Styremedlem: Ketil Bessesen.
 • Styremedlem: Stein Bøye Størksen.
 • Varamedlem: Håkon Tvedt.
 • Revisor: Trygve Bolstad.
 • Valgkomite: Styret i lokalforeningen
 • Dugnadskomite: Ketil Bessesen for Kronstad Hovedgård.
 • Turledere: Leif Hitland, Ketil Bessesen, Ole Jørgen Garmann og Svein J. Sandal.
 • Komite for førjulstreff: Styret i lokalforeningen, som trekker inn andre medlemmer etter behov.
 • Leder vårturkomite: Det ble vedtatt å spørre Arne Birkeland om han kunne påta seg denne jobben igjen.

Landsmøte for 2016 ble avholdt i mai på Setermoen. Hordaland sin utsending denne gang var Svein J. Sandal. Inge Tore Ludvigsen er medlem av landsstyret, men måtte melde frafall pga. sykdom. Landsmøte for 2016 behandlet i hovedsak spørsmål om økonomi inklusive medlemskontigent. Herunder lokalforeningenes oppfølging av vedtak på Landsmøte 27 april om tilskriving av medlemmene som ikke hadde betalt kontigent. Landsstyret ba også lokalforeningene vurdere å avstå fra hele eller deler av kontingent refusjonen for 2016 for å styrke Brigadevetaranforbundets kapital, men understreket at dette var selvsagt opp til den enkelte lokalforening.

3. Økonomi

Regnskapet for 2016 er gjort opp med et overskudd på driften med kr 3.829,50. Til tross for at lokalforeningen Hordaland valgte å avgi 30% av kontingent refusjonen fra forbundet for å styrke deres økonomi, dvs. med ca. kr 3.000,- økte egenkapitalen i foreningen med driftsoverskuddet. Dette skyldes at både vårturen og førjulstreffet på Kronstad Hovedgård ble vesentlig rimeligere enn året før.    Mens nødvendig subsidiering av vårturen i 2015 utgjorde kr 4.329,00, ga vårturen i 2016 faktisk et overskudd på kr 980,90. Og mens nødvendig subsidiering av førjulstreffet i 2015 utgjorde hele kr 6.213,70, var det redusert til kr 1.131,50 i 2016. Honnør til de ansvarlige for god økonomistyring og reduserte kostnader!

4. Aktiviteter

Også 2016 har vært et aktivt år i lokalforeningen for Hordaland. De oppsatte aktivitetsplanene for vår og høst 2016 har dannet grunnlag for årets aktiviteter.

Det er avholdt 3 styremøter, 10 fotturer og 2 foredrag på Festningsmuseet. Først ut var som nevnt motstandsmannen August Rathke ifm. årsmøtet torsdag 3. mars. Neste foredrag var 25. oktober med statsviter og forfatter Per Helge Martinsen, som med utgangspunkt i sin nye bok fortalte om ukjente sider ved krigshistorien på Vestlandet og den tyske ubåthavnen på Laksevåg.

I år deltok lokalforeningen med egen stand under festningsdagene på Bergenhus. Utenfor festningsmuseet arrangerte vi en historisk kunnskapstest basert på en liten rundløype med poster der deltakerne måtte svare på spørsmål av militærhistorisk karakter. Alle som fullførte ble belønnet med diplom undertegnet av Kommandanten på Bergenhus og president for Brigadeveteranforbundet Tore Kulsli.

Medlem Olav Eidevik stilte med sitt militære veterankjøretøy modell 1943, som sammen med foreningen for militære veterankjøretøy disponerte parkeringsplassen foran Festningsmuseet.

Årets høydepunkter var som vanlig 1) vårtur og 2) førjulstreffet på Kronstad hovedgård. Vårturen var lagt til Nordhordland torsdag 5. juni. Ferden gikk med egen veteranbuss over Nordhordlandsbroen i vakkert vær og strålende natur. Først til Seim der vi fikk oppleve et interessant kulturmøte med tema “To land - hand i hand”. Deretter videre til Meland: “Sjøslaget” - pub og selskapslokale på Husebø-Sætrevik til et hyggelig arrangement med god mat og tilbehør. Stor takk til Arne Birkeland som både planla og ledet dette arrangementet på en fremragende måte.

Førjulstreffet torsdag 1. desember på ærverdige Kronstad hovedgård ga som vanlig god oppslutning, vel 40 deltakere til tross for at noen påmeldte måtte melde avbud. Komiteen hadde som året før sikret oss plass i første etasje, noe som ga rom og ramme rundt festlighetene. Håkon Tvedt ledet som vanlig arbeidet med planlegging og tilretteleggelse av arrangementet godt hjulpet av andre fra styret. Men selve arrangementet og bordsetet ble ledet av Arne Birkeland i kjent stil. Veldig bra!

Det var lagt opp til et forholdsvis omfattende program for fottur og noe turer lettere enn tidligere. Styret har inntrykk av at deltakerne setter pris på tilbudet. Området ble utvidet geografisk med nye spennende opplevelser på Askøy og Nordhordland med lokalkjente og dyktige turledere.

Lokalforeningen deltok også i år i 17. mai prosesjonen i Bergen, men med færre deltakere enn tidligere. Et par stykker fikk plass på veteranbilen til Eidevik som var utstyrt med Brig N fanen, mens noen marsjerte etter bilen. Vi var også representert ved 8. mai markeringen i Bergen og på

Kronstad Hovedgård. Lokalforeningen for Hordaland har nå ca. 100 medlemmer, noe den utretterlige vervesjefen vår, Håkon Tvedt, nok har en stor del av æren for.

Tilslutt vil vi takke Festningsmuseet på Koengen v/ styrer Harald Gåsø, NVIO på Kronstad hovedgård v/ Per Solemsnes og Kommandanten på Bergenhus og ikke minst Brigadeveteranforbundets styre og administrasjon i Nord-Norge v/ Tore Kulsli og Bjørnar Nicolaisen for godt samarbeid i 2016.

Stor takk også til Bergen kommune for mottatte tilskudd i 2016, noe som har gjort det mulig å gi et godt og variert tilbud til medlemmer og andre interesserte.

🙂

5. Merknader

Det kan virke som om de fleste såkalte frivillige organisasjoner sliter litt med å finne nye styremedlemmer, spesielt ledervervet. Men når det likevel har fungert nokså greit her hos oss har det nok sammenheng med at vi har et motivert styre, flinke turledere, en særdeles dyktig kasserer og en profesjonell revisor.

Når det gjelder år 2017 er aktivitetsplanen for vårsesongen sendt ut til medlemmene med vanlig post og e-mail. Den er også lagt ut på hjemmesiden: http://www.brignveteranene-hordaland.net. For høstsesongen vil det som vanlig bli utarbeidet egen aktivitetsplan.

Bergen, 02. mars 2017.

Brigadeveteranforbundet - Hordaland v/ Svein J. Sandal.

 

 

Tur fra Melingen til Sætregården i Åsane våren 2016. Håkon Tvedt i forgrunnen har litt problemer med sitt nyopererte kne.
Fra "Bergenshusdagene" høsten 2016 ved Festningsmuseet. Brigadeveteranenes sin stand er bemannet med Leif Hitland og Ketil Bessesen i forgrunnen, Kåre Angeltvedt til venstre og Olav Eidevik bakerst på bildet. Det er Mons Børdal som er i ferd med å løse oppgavene i kunnskapstesten. foto: sjs
Sosialt samvær i "snekkerbrakken" på Bergenhus oktober 2016. I forgrunnen kommandanten på Bergenhus Festning, kommandør Andersen i samtale med Håkon Tvedt. Nr. 2 fra høyre (med ryggen til) sjef for Festningsmuseet, Harald Gåsø.
Foredrag på årsmøte mars 2016 på Festningsmuseet, Bergenhus var krigsveteran August Rathke. foto: sjs

Ivar HerreVoss 23.02.2017 10:43

Takk for fine sider på E-post. Jeg følger med, men avstanden til Bergen blir oftest litt for lang

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 12:13

GMC-lastebilen ser ut til å tilhøre 2. bataljon på Skjold. Her er visst et hjulskift på gang. Det ser også ut til at dette er under en permisjonstransport?

01.11 | 16:18

Ja, det stemmer. Bildet viser pasient Ove Kobberltvedt på sykestua i Skjold Garnison, Maukstadmoen 1961. Er tatt med i boken vår "Minner fra Brig N"

31.10 | 14:26

Dette bildet ser ut til å være fotografert på Skjold, Maukstadmoen. Siste årene på 50-tallet, eller tidlig 60-tall?

11.10 | 09:22

Hei Ole-Jørgen! Ja, postadressen din har jeg fra før, så den skulle være i orden.
Men jeg tror den nye formannen - Einar D - bruker sms i stedet for e-mail