Referat med bilder

Brigadeveteranforbundet i 17. mai toget i Bergen

Veteranene passerer Ole Bulls Plass. Helt fremme jeepen til FN veteranene. Så følger den marsjerende delen med veldfisiplinerte og takfast marsjerende Brig N veterane bakerst. Bildet er tatt fra kjøretøyer vi disponerte denne dagen, Dodge kvartingen til Olav Eidevik. (klikk på bildet for å gjøre det større).

Etter noen dager med regn opprant selve Grunnlovsdagen 2017 med strålende sol og herlig vårvær i Bergen. Trærne hadde et fint grønnskjær og Vågen lå blank som et speil.

Det stilte tilsammen 8 veteraner fra Brig N (7 med baret og 1 i bunad) på paradeplassen på Bergenhus som var startpunkt for den militære del av prosesjonen. I tillegg møtte også 4 - 5  andre medlemmer av foreningen vår, men de  valgte å gå under fanen til FN-veteranene denne dagen.

Også i år fikk vi anledning til å stille med eget kjøretøy. Brig N veteran Olav Eidevik, som også er medlem av Militære Veterankjøretøyers Forening, var på plass med sin velholdte og velfungerende Dodge kvarting. (Egentlig hadde vi innhentet tillatelse til å stille med to veterankjøretøy (GMC), men det andre fikk motorstopp på vei til Bergen og kunne derfor ikke være med denne gangen).

Etter bekransning og taler ved krigsminnesmerket og kongestatuen på Bergenhus satte toget seg i bevegelse gjennom en feststemt by med jublende tilskuere langs ruten. 

De av Brig N veteranene som marsjerte taktfast og flott foran kjøretøyet vårt og sammen med veteraner fra Norske Reserveoffiserers Forening og Tysklandsbrigaden var: 

Håkon Tvedt, Inge Tor Ludvigsen, Ketil Bessesen og Erling Gullaksen.

Foran satt sjåførene Olav Eidevik (bileier) og Hans Henriksen og fulgte trafikken med årvåkent blikk. Svein J. Sandal som fotograf og referent med følge på lasteplanet. Det er mulig dette er en litt subjektiv oppfatning, men sistnevnte observatør hadde i alle fall følelsen av at folk jublet litt ekstra og til og med klappet når Brigadeveteranforbundet sine representanter passerte forbi. 

Det var i alle fall en strålende dag med jublende og feststemte mennesker, musikkorps og buekorpstrommer i skjønn forening. Som det seg hør og bør ble det flagget både i byen og på havnen. Vår medbrakte brigadeveteranfane, som var festet på taket av bilen, vakte almen beundring og oppmerksomhet.

Takk til kommandanten på Bergenhus for god organisering av opplegget der ut og til 17. mai komiteen i Bergen. Godt jobbet!

Nå ser vi frem til neste 17. mai i Bergen.  

 

 

 

 

 

Våre årvåkne sjåfører i føretsetet på Dodge kvartingen vår i 17. mai toget. Olav Eidevik (bileier) og Hans Henriksen med baretter.
Samling på paradeplassen på Bergenhus før start på 17. mai toget i Bergen. Fra venstre Ketil Bessesen, Inge Tore Ludvigsen, Håkon Tvedt og Olav Eidevik på Dodge kvarting 1943 modell. (Foto: Svein J. Sandal)

Nyeste kommentarer

17.11 | 12:13

GMC-lastebilen ser ut til å tilhøre 2. bataljon på Skjold. Her er visst et hjulskift på gang. Det ser også ut til at dette er under en permisjonstransport?

01.11 | 16:18

Ja, det stemmer. Bildet viser pasient Ove Kobberltvedt på sykestua i Skjold Garnison, Maukstadmoen 1961. Er tatt med i boken vår "Minner fra Brig N"

31.10 | 14:26

Dette bildet ser ut til å være fotografert på Skjold, Maukstadmoen. Siste årene på 50-tallet, eller tidlig 60-tall?

11.10 | 09:22

Hei Ole-Jørgen! Ja, postadressen din har jeg fra før, så den skulle være i orden.
Men jeg tror den nye formannen - Einar D - bruker sms i stedet for e-mail