Solheim Æreskirkegård 8. mai

8. mai markeringen i Bergen 2021

(klikk på bildet for å gjøre det større). Brig N veteranene - Hordaland i fint selskap under 8. mai markeringen 2021 på Solheim Æreskirkegård i Bergen. Nr. 3 fra venstre i uniform kommandør Åsmund Andersen, kommandant på Bergenhus Festning og leder av arrangementskomiteen. Nr. 4 fra venstre i rød kåpe Marte Mjøs Persen, ordfører i Bergen. Foto: Helge Grønning. To av veteranene, Grønning og Sandal, var opptatt med med å ta bilder, og er derfor ikke med på bildet.

Frigjøringsdagen er en dag som markeres over det ganske land. En dag som også er nasjonal veterandag. Her i Bergen sto som vanlig Kommandanten på Bergenhus i spissen for en bred og høytidelig markering av frigjøringsdagen 8. mai 2021, med markeringer og bekransninger en rekke steder i bergensområdet.

På grunn av føringer fra sentrale og lokale myndigheter ble markeringen imidlertid gjennomført i en noe annen form enn tidligere. Det ble i år således ikke satt opp transport mellom de ulike postene i programmet for deltakerne. Også den populære lunchen for deltakerne etter arrangementet på Kronstad Hovedgård måtte dessverre sløyfes i år. Brigadeveteranforeningen for Hordaland valgte derfor å leie egen buss for sine deltakere t/r Bergenhus Festning - Solheim Æreskirkegård for å ta del i det fine og symboltunge programmet som var satt opp der:

Det viste seg imidlertid at det var ikke bare pandemien som bød på problemer. Like før arrangementet satte det inn det inn et formidabelt snøvær med sterk vind i kastene. Noe som kom nokså uventet for mange, som hadde tatt sjansen å møte i sommerhabitt. Dikterens ord om at «Enno ein Gong fekk eg Vetren at sjaa, for Vaaren at røma», stemte ikke helt med forholdene denne dagen. Brig N veteranene som hadde vært ute en «vinternatt» før, fikk likevel oppleve et fint og høytidelig program, som varmet. Verdt å nevne er at Brig N veteraner Hordaland stilte med den største troppen, tils. 16 mann. I tillegg medbrakt heiagjeng av ektefeller.Etter retur til Festningsmuseet, inviterte lokallaget sine deltakere på kaffe og rundstykker. Her møtte også representanter fra Historiske Kjøretøyers Forening som ankom i sine tidsriktige kjøretøy. Lederen for gruppen, sersjant Arnesen, ga en interessant orientering om foreningen sine aktiviteter, som bl.a. omfattet flere turer til Normandie med de historiske kjøretøyene fra krigens dager. Dagen ble avsluttet med allsang av den gamle slageren «Nordmanden» av Ivar Aasen med sine fine visdomsord. Stor takk til Festningsmuseet, Bergenhus og vakthavende denne dagen, pensjonert kompanisjef Gjestdal fra Garnisonen i Sør-Varanger, for god service og rykende varm kaffe.   🙂  

Nyeste kommentarer

17.11 | 12:13

GMC-lastebilen ser ut til å tilhøre 2. bataljon på Skjold. Her er visst et hjulskift på gang. Det ser også ut til at dette er under en permisjonstransport?

01.11 | 16:18

Ja, det stemmer. Bildet viser pasient Ove Kobberltvedt på sykestua i Skjold Garnison, Maukstadmoen 1961. Er tatt med i boken vår "Minner fra Brig N"

31.10 | 14:26

Dette bildet ser ut til å være fotografert på Skjold, Maukstadmoen. Siste årene på 50-tallet, eller tidlig 60-tall?

11.10 | 09:22

Hei Ole-Jørgen! Ja, postadressen din har jeg fra før, så den skulle være i orden.
Men jeg tror den nye formannen - Einar D - bruker sms i stedet for e-mail