Referat årsmøtet 2022

Referat fra årsmøtet tirsdag 15.03.2022

Alf Taule var møte-dirigent på årsmøtet 2022, men her er han i aksjon på førjulstreffet 2021 med gode historier. NB! Klikk på bildet for å gjøre det større.

Før årsmøtet var det foredrag om «Orknøyene og Shetland» - Øyriket som var så sentralt i det        gamle Norgesveldet v/ NRK reporter Dag Lindebjerg. ca. 25 tilhørere.

Årsmøtet fant også sted på Fesningsmuseét, Koengen, Bergenhus og startet kl. 13.00. 18 - atten deltakere.

  Saksliste:

 1. Alf Taule ble valgt til ordstyrer og Svein J. Sandal til referent.

2.  Innkalling til årsmøtet ble godkjent.

3.  Årsberetningen for 2020 og 2021 datert 25.02.2022 ble gjennomgått av styreleder Sandal.

år 2020 var det året «Pandemien» preget også lokalforeningen sin virksomhet og de fleste planlagte aktiviteter måtte innstilles. Vi rakk imidlertid å få ut gjennomført bokåpning i februar på Festningsmuseet av «Minner fra Brig N». Stor takk til alle som bidro med bilder og historier. Uten deres hjelp hadde det ikke vært mulig å få realisert bokprosjektet vårt.

år 2021 fortsatte den negative utviklingen på smittefronten i Bergen og strenge regler måtter fremdeles gjelde. Lokalforeningen tok imidlertid sjansen på å gjennomføre et par arrangementer der nødvendig smittevernkontroll ble forsøkt gjennomført etter beste evne.  

a) Frigjøringsdagen 8. mai på Solheim Æreskirkegård ble gjennomført i god stil med egen buss T/R fra Festningsmuseet med rekordstor deltagelse fra vår side - 16 Brig N veteraner. Med på gruppebildet vårt var også ordfører i Bergen - Marte Mjøs Persen (hun har som kjent nå avansert yttterligere i det politiske systemet) og kommandant på Bergenhus - kommandør Åsmund Andersen

 b) Sommerturen gikk denne gangen til Austrheim med egen veteranbus med avstikker til       Vardetangen (vestligste fastlandspunkt) og lunsj på gjestgiveriet «Kilstraumen Brygge».

c)  Det tradisjonelle «Førjulstreffet» ble av forskjellige grunner denne gangen arrangert på hotell Zander k ved ved Jernbanestasjonen 1. desember. Nytt var også levende musikk ved Frank Damm,  noe som ga oss ekstra sanglede.  Rolf Olsen gjorde som vanlig en utmerket job som konferansier og humørspreder. 🙂

 Medlemstall: 

Oversikt ved årskiftet 2021 viser et medlemstall på 68 medlemmer. Det er vel likevel grunn til å  tro at medlemslisten for Hordaland vil vise et noe lavere medlemstall etterhvert. Det er dessverre slik at medlemstallet også i lokallaget vil fortsette å synke pga. «naturlig avgang», som det heter.  

Organisasjon:

 På årsmøtet 19.03.2019 ble det valgt følgende styre frem til neste årsmøte: Leder: Svein J. Sandal, kasserer Kåre Jan Angeltvedt, styremedlemmer Ketil Sverre Bessesen og Stein Størksen. Varamedlemmer: Håkon Tvedt, Ole Jørgen Garmann og Helge Grønning. Styret har selv fungert som valgkomiteè inntil videre. Andre verv: revisor Trygve Bolstad, Turledere: Leif Hitland, Ole-Gunnar Garmann, Ketil Bessesen, Helge Arentsen og Svein J. Sandal. 

Valg

Formann i valgkomiteen Ludvig Myrland hadde gått grundig til verks og  la frem følgende kandidater til  styre for neste periode - 2022/2023:

    Formann:         Einar Drageland Ny.  Valgt for 1-ett år

    Kasserer:          Kåre Jan Angeltvedt

    Styremedlem     Ketil Sverre Bessesen

    Styremedlem      Ole Jørgen Garmann

     Styremedlem     Leif Hitland

     Styremedlem     Helge Grønning

     Styremedlem      Stein Bøye Størksen

     Varamedlem 1:    Håkon Tvedt  Valgt for 1-ett år

     Varamedlem 2:    Svein J. Sandal             «

     Varamedlem 3:    Helge Arentsen             «

     Varamedlem 4:     Randi Brattelid Blom:   «

 Nestleder og sekretær velges iflg. regelverket ikke på årsmøtet; Styret konstituerer seg selv.  Det gjelder også øvrige verv.

Valgkomiteen forslag ble vedtatt enstemmig.

 Økonomi:

Årsregnskapet for 2021viste at lokallaget hadde kr 19.694,00 på bok, dvs. som bankinnskudd        ved årskiftet. De ekstraordinærer utgiftene (subsidiering) av arrangementet i 2021 krevde en    forklaring og det ble gjennomgått i detalj både i årsmeldingen og på årsmøtet av Svein J. Sandal.

Den økte pengebruken i 2021 var et engangstilfelle og må vurderes ut fra situasjonen vi befant oss i akkurat da.

Honnør:

Tilslutt i årsmeldingen ble det gitt uttrykk og takk og anerkjennelse til kasserer Jan Kåre Angeltvedt for det arbeidet han utfører for lokalforeningen. I tillegg til utmerket regnskapstjenester og økonomistyring, har han også tatt seg av utsending av alle brev per post til medlemmer uten e-post, han har virket som «kontroller» m.m. Fine bidrag av bilder til Fotoboken vår og utstillingen på Festningsmuseet. Han fikk oss registrert oss i «Brønnøysund registeret» og dermed også inn i den for oss lukrative opplegget til Lott sin «Grasrotandel». Listen kunne blitt gjort enda lengre…..

Revisor Trygve Bolstad må hjeller ikke glemmes. Gode råd og en kjekk turkamerat i ulendt terreng. 

 Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt, uten merknader.

Takk fra avgående leder:

Ettersom jeg nå går ut  av styre og stell i lokalforeningen (ca. 20 års tjenste) vil jeg få lov å takke også andre medarbeidere og støttespillere gjennom mange år for god innsats:

 a) I Nord-Norge har generalsekretær Bjørnar  gjennom mange år vært en utrolig ressurs for lokallaget vårt, både sent og tidlig (tar han seg aldri fri?). Det samme gjelder i høyeste grad   Bjørnar sin forgjenger: Johannes Irgens!  Stor takk også til Øivind Baardsen, redaktør m.m.

b) Festningsmuseet på Bergenhus v/ Harald Gåsø og medarbeiderne hans må også takkes for utrolig gjestfrihet og service. Jeg tror ikke at andre lokalforeninger  har hatt slike  muligheter som oss til å drive møter, samlinger og utstillinger av forskjellig art. 

c) Når det gjelder medarbeidere i lokallaget vårt kommer vi ikke utenom vår gamle venn og kampfelle Håkon Tvedt, som har gjort en formidabel innsats, spesielt med å verve medlemmer.

Ellers har jeg hatt stor glede av å delta i turgruppe vår, som har bestått av turlederne Leif Hitland, Ketil Sverre Bessesen, Askøygruppen ved Ole Gunnar Garmann og Helge Arentsen og deres respektive             

Jeg vil også takke Rolf Olsen, for hans innsats som konferansier på førjulstreff på Kronstad hovedgård og hotell Zander k.  Stor takk også til Ludvig Myrland, Helge Grønning, Ove Kobbeltvedt og John Gunnar Opheim, solide  støttespillere. Sist, men ikke minst - stor takk til Karstein Daae Stene, vårt kulturelle alibi, som også har laget den flotte «Brigadevetransangen» vår. 

 d) Jeg benytter også anledningen til å minnes andre medlemmer som har utmerket seg, men som er gått bort: (men ikke glemt)   bl.a.  - Arne Birkeland, Arvid Rolland, Kåre Jansen og Olav Eidevik. Tenk om vi fremdeles hadde hatt disse gode veteranene med oss fremdeles.

e) Tilslutt vil jeg rette en spesiell takk til den nye formannen i lokalforeningen vår Einar Drageland. Han tør der andre trekker seg unna…..  Veldig bra Einar! 

                                                                             Bergen, 19.04.2022 v/ Svein J. Sandal

Pensjonert brannmann og idretssprofil - Rolf Olsen, som konferansier på vårt førjulstreff på "hotell Zander k" - 01.12.2021

Nyeste kommentarer

17.11 | 12:13

GMC-lastebilen ser ut til å tilhøre 2. bataljon på Skjold. Her er visst et hjulskift på gang. Det ser også ut til at dette er under en permisjonstransport?

01.11 | 16:18

Ja, det stemmer. Bildet viser pasient Ove Kobberltvedt på sykestua i Skjold Garnison, Maukstadmoen 1961. Er tatt med i boken vår "Minner fra Brig N"

31.10 | 14:26

Dette bildet ser ut til å være fotografert på Skjold, Maukstadmoen. Siste årene på 50-tallet, eller tidlig 60-tall?

11.10 | 09:22

Hei Ole-Jørgen! Ja, postadressen din har jeg fra før, så den skulle være i orden.
Men jeg tror den nye formannen - Einar D - bruker sms i stedet for e-mail